เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศที่สร้างสรรค์ความลงตัวทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า


พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและพนักงาน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล